Groener de weg op!

Het overgrote merendeel van de trucks dat de komende jaren verkocht gaat worden, heeft nog een dieselmotor. Om die reden bereidt Europa een Euro 7 emissie-eis voor. In de ogen van ICCT is deze eis nog niet streng genoeg. Zij pleiten onder andere voor het toepassen van technologie die de uitstoot van schadelijke stoffen van voertuigen grotendeels kan tegengaan.

Een fossielvrij 2050

Deze animatie maakt duidelijk wat er allemaal nodig is om in 2050 echt helemaal van de fossiele brandstof af te zijn. En dat betekent dat er nog behoorlijke stappen gezet moeten worden! Deze animatie maakt inzichtelijk welke stappen dit zijn en waarom het zo cruciaal is om ze te zetten!

Decarbonizing transportation

ICCT staat voor: International Council for Clean Transportation en zet zich in voor het behalen van milieudoelstellingen over de hele wereld. Het aanwakkeren van bewustheid, het meten van uitlaatgassen per type auto en daarmee ook inzicht bieden tbv het maken van nieuwe regelgeving door overheden. Brouwerij Creative voorziet ICCT al de nodige jaren van uitleganimaties om deze doelen te helpen bereiken.

Kijk hier ook eens naar!

EV Myths
Vattenfall CPPA
Vattenfall Incharge