Groener de weg op

Het overgrote merendeel van de trucks dat de komende jaren verkocht gaat worden, heeft nog een dieselmotor. Om die reden bereidt Europa een Euro 7 emissie-eis voor. In de ogen van ICCT is deze eis nog niet streng genoeg. Zij pleiten onder andere voor het toepassen van technologie die de uitstoot van schadelijke stoffen van voertuigen grotendeels kan tegengaan.

Euro 7

Deze animatie maakt duidelijk wat er allemaal nodig is om in 2050 echt helemaal van de fossiele brandstof af te zijn. En dat betekent dat er nog behoorlijke stappen gezet moeten worden. Deze animatie maakt inzichtelijk welke stappen dit zijn en waarom het zo cruciaal is om ze te zetten.

Decarbonizing transportation

ICCT - Ofwel the International Council of Clean Transportation is een organisatie die wereldwijd onderzoek doet naar de effecten van de transportsector op het milieu. Er zijn natuurlijk wel de nodige afspraken gemaakt om bepaalde doelen te halen, maar de conclusie is helaas dat we nog niet genoeg doen op dit vlak. Door inzicht te geven in hele concrete data wil ICCT overheden aansporen tot actie. En elke vooruitgang of versnelling op het gebied van duurzaamheid die te bewerkstelligen is in de transportsector is natuurlijk winst. Daarnaast wordt vaak vergeten dat we er allemaal ook nog eens een stuk gezonder van worden, die schonere lucht.

Kijk hier ook eens naar!

Zero emission vehicles
EV Myths
Vattenfall CPPA
Vattenfall Incharge