Geen gas maar stroom erop

De boodschap mag duidelijk zijn: Het gaat te langzaam. We moeten uitstoot van broeikasgassen terugbrengen naar praktisch 0 vóór 2050. De transportsector is een groot aandeelhouder in deze uitstoot. Maar liefst een kwart mag eraan toegeschreven worden! Maar dat betekent ook dat er enorme winst te behalen is. Waterstof en elektriciteit zijn dé oplossing. Alleen hoe snel zijn we met de transitie daarnaartoe?

Decarbonizing transportation

ICCT - Ofwel the International Council of Clean Transportation is een organisatie die wereldwijd onderzoek doet naar de effecten van de transportsector op het milieu. Er zijn natuurlijk wel de nodige afspraken gemaakt om bepaalde doelen te halen, maar de conclusie is helaas dat we nog niet genoeg doen op dit vlak. Door inzicht te geven in hele concrete data wil ICCT overheden aansporen tot actie. En elke vooruitgang of versnelling op het gebied van duurzaamheid die te bewerkstelligen is in de transportsector is natuurlijk winst. Daarnaast wordt vaak vergeten dat we er allemaal ook nog eens een stuk gezonder van worden, die schonere lucht.

Kijk hier ook eens naar!

EV Myths
ICCT
ICCT Euro 7
ICCT
Vattenfall CPPA
Vattenfall
Vattenfall Incharge
Vattenfall