Hoe zat 't ook alweer?

Er is nog steeds grote onduidelijkheid over wanneer er wel en niet sprake is van een natuurlijke dood. Door deze onduidelijkheid wordt er vaak een verkeerde beslissing gemaakt bij de lijkschouw, met soms grote gevolgen. SRZ wil met deze animatie dit probleem onder de aandacht brengen en aangeven dat artsen hulp kunnen inschakelen bij het vaststellen van een doodsoorzaak wanneer dat niet direct duidelijk is.

Niet-natuurlijke dood

We maakten deze explainer om aandacht te vestigen op het correct vaststellen van een (niet-)natuurlijke dood.

Kwaliteit voor allen in de regio Rijnmond

De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) is het samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen in de regio Rijnmond. Op veel gebieden werken deze ziekenhuizen samen waarbij het verbeteren van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond altijd centraal staat. Brouwerij Creative draagt zorg voor de animaties omtrent de verbetering en verduidelijking van de werkwijzes, regels en methodes.